Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

12. Utviklingsmøte (Ledermøte)

Oversikt over utviklingsmøter/årsmøter - NNF

 • Utviklingsmøte (tidligere kalt Ledermøte) arrangeres vanligvis to ganger i året. Det ene i sammenheng med årsmøtet
 • Det er kun lokalforeningene, naturiststedene og NNFs styre som kan fremme saker til utviklingsmøtet 
 • Ansvar for utviklingsmøtet delegeres til en lokalforening.
 • Ansvar for utviklingsmøtet bør rullere mellom foreningene
 • Utviklingsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak, men kan be styret jobbe med bestemte saker
 • Fremme saker til årsmøtet
 • Foreningens huskeliste: (en bør beregne 12 – 15 deltakere)
  • Finne sted for møtet
  • Samle inn saker til møtet
  • Sende ut sakspapirer til møtet
  • Innvitasjonen til møtet skal sendes ut senest 6 uker før møtet.  Innvitasjonen bør inneholde foreløpig saksliste.  Endelig saksliste sendes ut 2 uker før møtet.
  • Sørge for at representanter fra naturiststedene blir innvitert
  • Sørge for møteleder og sekretær for møtet
  • Sørge for navneliste over deltakerne (gjerne også "bordskilt" med navn.
  • Varighet bør være en helg (fredag kveld til søndag)
 • Arrangørforeningen kan veldig gjerne arrangere en medlemsfest lokalt på lørdags kvelden. Dette har vært tradisjon i mange år, men har ikke vært lett å få til de senere årene. Men den som intet våger intet vinner.