Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

11. Årsmøtet

Oversikt over utviklingsmøter/årsmøter - NNF

Årsmøtet er NNF’s ansvar.

 • Ansvar for å organisere årsmøtet delegeres til en lokalforening.
 • Styret i NNF sender ut innkalling og sakspapirer i henhold til vedtektene
 • Årsmøtet arrangeres samme helg som et av utviklingsmøtene (våren)
 • Styret i NNF har ansvar for å invitere spesielle gjester
 • Etter at årsmøtet er avsluttet bør en bestemme tid og arrangør for neste utviklingsrmøte og årsmøte
 • Foreningens huskeliste: (en bør beregne 25 - 30 deltakere)
  • Finne sted for møtet
  • Nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre møtet
  • Foreningen bør komme med forslag til møteleder og sekretær
  • Foreningen er også vertskap og en eller flere representanter bør bo på overnattingstedet
 • Arrangørforeningen kan veldig gjerne arrangere en medlemsfest lokalt på lørdags kvelden.  Dette har vært tradisjon i mange år, men har ikke vært lett å få til de senere årene.  Men den som intet våger intet vinner.