Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

5. Portalen

 

  • Foreningene og NNF bruker denne aktivt.
  • Kjell-Gunnar Sørensen ( webmaster.nnf [at] naturist.no ) er den som for tiden har ansvar for å oppdatere NNF s hjemmeside.
  • Det må være en web-ansvarlig i hver av foreningene.
  • NNF skal tilby kurs i håndtering av portalen.
  • Portalen er viktig for å rekruttere nye medlemmer, spesielt når vi frem til ungdommen på nettet.
  • Alle de 9 foreningene har en ens forside som et binde-ledd, en felles front utad.
  • Om det senere velges en annen nettløsning, bør også den være felles. Alle foreningene har forskjellig behov og divergerende innstilling til dette, og må derfor være med på å diskutere eventuelle nye løsninger.