Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

1. Året rundt

1. Året rundt i NNFs foreninger

Her er noen nyttige punkter om faste gjøremål

Vår

 • Årsmøte med valg innen utgangen av mars.
 • Sende ut medlemsbevis ved innbetalt kontingent.
 • Konstituere nytt styre.
 • Innbetaling av kontingent til NNF.
 • Sende delegat til årsmøte i NNF.
 • Betale leie for innebad.
 • Søke om leie av innebad for neste år.
 • Avholde dugnad på naturiststrand.

Høst 

 • Oppstart av ny innebade sesong.
 • Innbetale restkontingent til NNF
 • Skrive årsmelding.
 • Sluttføre regnskap.
 • Sende ut innkalling til årsmøte.
 • Sende ut melding om innbetaling av kontingent til medlemmene.
 • Sette opp budsjettforslag for neste år.