Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

6. Fotografering/nakenhet

 

  • Offentlig lovgivning rundt nakenhet bør sammenfattes og settes både i håndboken og på hjemmesidene.
  • Fotografering på innebadene er i utgangspunktet ikke tillatt.
  • Dispensasjon kan gis av styret i spesielle tilfeller*, og må foreligge minst dagen før fotograferingen foretas.
    • (* F.eks. ved julebading og besøk i badeland.)
  • Avbildede personer skal i utgangspunktet være myndige, og skal ha gitt samtykke til fotograferingen.
  • Foreldre kan likevel ta bilder av egne barn ved spesielle anledninger, se punkt 2.
  • Dersom bilder skal offentliggjøres, må den eller de personer som er avbildet ha gitt skriftlig fullmakt til det. Dreier det seg om barn, må foreldrene ha gitt slik fullmakt. Fullmakt kan bare gis av myndig person.
  • Brudd på disse reglene kan føre til bortvising fra badet.