Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

10. Medlemspenger til NNF

Utregning av medlemspenger som skal innbetales til NNF

Vedtatt på årsmøtet 2011 på Isefjær. Oppdatert på ekstraordinært årsmøte 26.10.19. 

 

”De tilsluttede foreningene forplikter seg til å sende ut gyldig INF-merke til hvert enkelt medlem. Nye naturistforeninger som ønsker tilslutning til NNF må godkjennes av årsmøtet etter anbefaling fra styret. Utmelding av NNF skal skje skriftlig. For å ha stemmerett på NNF´s årsmøte, må foreningen ha betalt inn kontingent for 60% av medlemmene per 31.12. året før, til NNF innen 15. mars.”

Forklaring:

  • Første innbetaling skal sendes NNF innen 15.3.
  • Det skal sendes inn for 60% av medlemmene som var registrert pr 31.12 året før.
  • Siste innbetaling sendes til NNF 1.10. Denne innbetalingen er for de resterende medlemmene

Eksempel:

  • Pr. 31.12 hadde foreningen registrert 200 medlemmer.
  • Innbetaling av 60 % av disse medlemmene som da blir 120 medlemmer, skal altså være gjort innen 15.3.
     

Innbetaling pr. 1.10.

Eks. 1

Har foreningen økt sitt medlemstall til for eksempel 250 medlemmer skal det betales inn for:

 

250

medlemmer (totalt medlemstall pr. 01.10.)

-

120

medlemmer som det allerede er betalt inn for

=

130

medlemmer som det betales for pr 1.10.

 

Eks. 2

Har foreningen derimot mistet medlemmer og medlemstallet pr 1.10 er 150 medlemmer så blir det slik:

 

150

medlemmer (totalt medlemstall pr. 01.10.)

-

120

medlemmer som det allerede er betalt inn for

=

30

medlemmer som det betales for pr 1.10.

 

Medlemspengene gjeldende fra 2024 er kr 170 pr medlem.  (Sist regulert 13.05.23)