Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Innsamlingsaksjon badstue

Innsamlingsaksjon til ny eller oppgradert badstue/sauna.

Den gamle badstuen sitt gulv har ikke lenge igjen og vi håper på å kunne få råd til å oppgradere den eller å kjøpe en ny badstue/sauna.

Alle som ønsker å bidra til dette kan sette inn penger på kontonummer: 

2510.56.58896 eller Vipse til #102759 merket Sauna.