Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Trivselregler för gäster på Solhejdan

1. Klädsel
Var antingen naken eller påklädd beroende på vädret. Gå inte omkring i bad- eller underkläder. Vi har kläder på oss när vi sitter och äter i kiosken, är vid grillen och vid fester i stora tältet. Utanför området får du inte vara naken med undantag av stigen mot havet.
 
2. Fordon
Körning med motorfordon inom området får endast ske i undantagsfall, och då i gånghastighet. Parkering av motorfordon får endast göras på parkeringsplatsen. Släp får endast stå på campingen i överenskommelse med värden, annars ska dessa stå på parkeringen. Det är tillåtet att parkera motorcykel på den egna campingtomten om plats finnes. Motorcyklar får endast framföras inne på camingen mellan kl 09:00-21:00.
 
3. Campingtomten
Spillvatten ska samlas upp och tömmas på anvisad plats. Avståndet mellan tält, husvagnar och husbilar bör av säkerhetsskäl inte understiga fyra meter.
 
4. Visa hänsyn
Föräldrar ansvarar för sina barn under vistelsen. Bollspel och liknande är inte tillåtet i närheten av tält och campingfordon. Vi bor nära varandra där husvagn och förtält är dåligt isolerade så visa lite tolerans om ljudvolymerna kan bli lite höga. Mellan klockan 23.00 och 09.00 visar vi extra hänsyn och ljudnivån på musik, samtal mm. ska vara dämpad för att  inte störa grannarna. Anser ni ändå att ni blir störda gå till värden och säg ifrån. Vid utannonserade arrangemang i stora tältet gäller andra regler gällande ljudnivå.
 
5. Allmänt
Håll området rent och fritt från skräp. Lämna gemensamma utrymmen i samma skick som ni önskar finna dem. Lånat material skall ställas tillbaka efter användandet. Anmäl till värden om något skadats.
 
6. Poolen
Poolen används under eget, respektive målsmans ansvar. Badkläder får inte användas i poolen, undantaget badblöja för blöjbarn. Icke simkunniga barn får inte vistas i eller vid poolen utan tillsyn. Vi duschar och tvättar oss med tvål innan vi badar.
 
7. Grillning
Engångsgrillar är förbjudna inom campingområdet. All grillning inom området ska ske på grill med minst 50 cm höga ben. Det finns möjlighet att grilla på grillplatsen.
 
8. El
Anslutning av el får endast göras med godkänd utrustning. Endast skyddsjordade apparater, avsedda för utomhusanvändning får användas. Förbjudet att använda sladdvindor på grund av brandrisk.
 
9. Husdjur
Husdjur är välkomna under ägarens strikta ansvar. Istället för detaljerade regler gäller sunt förnuft i alla lägen. Det är alltid ägarens ansvar att se till att djuren inte stör, skrämmer eller besvärar andra gäster. Tänk på att hundar som vistas inom naturskyddsområdet skall vara kopplade. Hundar får inte medföras till badstranden mellan kl. 06.00 – 20.00.
 
10. Respekt
Respektera varandras olikheter. Tala med varandra och inte om varandra. Säg gärna något trevligt till eller om din nästa men om du har klagomål så vänd dig först till den det berör och i andra hand till värden. Personliga kränkningar är förbjudet såväl på campingen som i resten av samhället. OBS, fotografering och filmning är förbjuden på campingen om du ej fått medgivande av dem som medverkar på fotot/filmen.
 
11. Ansvar
Föreningen ansvarar inte för skador eller förlust av campares eller besökares ägodelar.
 
12. Campingvärden
Värden ansvarar för att reglerna följs på campingplatsen. En tillsägelse eller tillrättavisning från värden skall omedelbart åtlydas. Delar du inte mening med värden lyssnar styrelsen gärna på dina argument, men det gör vi efteråt.
 
13. Rökning
Ni får röka utomhus, men visa hänsyn. Det kanske är någon som inte tål rök. Fimpar och snuspåsar tar ni hand om själva, vi vill ha det rent och städat här på campingen.
 
14. Bastun
I bastun använder vi medhavda sittunderlag. Ingen eldning i bastun efter kl 23.00.