Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli medlem av Sørlandets naturistforening!

Send epost til snf@naturist.no for å melde deg inn.

For å registrer deg trenger vi fullt navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato.  

Kontingentsatsene er:
Voksne over 26 år: kr. 300,-
Ungdom 18-25 år: kr. 100,-

Kontingent betales til kontonummer 2801.05.55274 eller Vipps! #746854 SNF Sørlandets naturistforening.

Ved innmelding sender vi fortløpende ut INF-pass og årets INF-merke.