Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

En organisasjon som jobber for kroppspositivisme

Selv om du kanskje ikke ønsker å benytte tilbudene som ONF tilbyr vil medlemskapet likevel være å foretrekke for mange. Medlemskontingenten er kun 350 kroner for enkeltmedlemmer, og så lavt som 250 dersom du er 27 år eller yngre. Medlemskontingenten gjør at ONF har bedre økonomi til å jobbe for kroppspositivisme.

ONF er den nest største av 9 naturistorganisasjoner i Norge. Vi blir stadig møtt med relativt lagt medlemstall som argumentasjon mot mer tilgjengelighet for nakenhet i Norge.