Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Bild på styrelsen kommer.

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Bertil Påhlsson Vald till årsmötet 2024
Kassör Jan Raftmark Vald till årsmötet 2023
Vice ordförande Pia Alphed Vald till årsmötet 2024
Sekreterare Katarina Hedberg Vald till årsmötet 2023
Ledamot Magnus Jönsson Vald till årsmötet 2023
Suppleant 1 Björn Jönsson Vald till årsmötet 2023
Suppleant 2 Håkan Abrahamsson Vald till årsmötet 2024
Suppleant 3 Hans Lagerholm Vald till årsmötet 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Catharina Nilsson (till årsmötet 2024) och Anki Andersson (till årsmötet 2023).

Revisorsuppleanter är Karin Jonnergård (till årsmöte 2024) och Jessica Pettersson ( till årsmötet 2023).

Valberedningen (inför årsmöte 2023) består av Kent-Olof Svensson (sammankallande), Jan Ringström, Jarkko Pesonen och Tobbe Mårtensson.