Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Bild på styrelsen kommer.

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Bertil Påhlsson Vald till årsmötet 2022
Kassör Jan Raftmark Vald till årsmötet 2023
Vice ordförande Pia Alphed Vald till årsmötet 2022
Sekreterare Katarina Hedberg Vald till årsmötet 2023
Ledamot Magnus Jönsson Vald till årsmötet 2023
Suppleant 1 Lars Holmqvist Vald till årsmötet 2022
Suppleant 2 Jenny Simon Vald till årsmötet 2022
Suppleant 3 Björn Jönsson Vald till årsmötet 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Catharina Nilsson (till årsmötet 2022) och Anki Andersson (till årsmötet 2023).

Revisorsuppleanter är Karin Jonnergård (till årsmöte 2022) och Jessica Pettersson ( till årsmötet 2023).

Valberedningen (inför årsmöte 2022) består av Kent-Olof Svensson (sammankallande), Mikael Johnn och Tobbe Mårtensson.