Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Bertil Påhlsson Vald till årsmötet 2020
Vice ordförande Ann-Christine Bond Vald till årsmötet 2021
Kassör Vakant Vald till årsmötet 2021
Sekreterare Katarina Hedberg Vald till årsmötet 2021
Ledamot Mikael Bång Vald till årsmötet 2020
Suppleant Magnus Jönsson Vald till årsmötet 2021
Suppleant Lars Holmqvist Vald till årsmötet 2020
Suppleant/Kassör Jan Raftmark Vald till årsmötet 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Ing-Britt Gustafsson (till årsmötet 2021) och Tommy Pehrson (till årsmötet 2020).

Revisorsuppleanter är Catharina Nilsson (till årsmöte2021) och Bo Andersson (till årsmöte 2020).

Valberedningen (inför årsmöte 2020) består av Tina Bång (sammankallande), Mikael Johnn och Anders Bertilsson