Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Bild på styrelsen kommer.

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Bertil Påhlsson Vald till årsmötet 2022
Kassör Jan Raftmark Vald till årsmötet 2021
Vice ordförande Ann-Christine Bond Vald till årsmötet 2021
Sekreterare Katarina Hedberg Vald till årsmötet 2021
Ledamot Pia Alphed Vald till årsmötet 2022
Suppleant 1 Magnus Jönsson Vald till årsmötet 2021
Suppleant 2 Lars Holmqvist Vald till årsmötet 2022
Suppleant 3 Jenny Simon Vald till årsmötet 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Ing-Britt Gustafsson (till årsmötet 2021) och Catharina Nilsson (till årsmötet 2022).

Revisorsuppleanter är Karin Jonnergård (till årsmöte2022) och "vakant" (till årsmöte 2022).

Valberedningen (inför årsmöte 2021) består av Kent-Olof Svensson (sammankallande), Mikael Johnn och Ray Malmström