Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Bertil Påhlsson Vald till årsmötet 2020
Vice ordförande Ann-Christine Bond Vald till årsmötet 2019
Kassör Kerstin Sjölin Vald till årsmötet 2019
Sekreterare Jessica Bertilsson Vald till årsmötet 2020
Ledamot Leif Mårtensson Vald till årsmötet 2019
Suppleant Kerstin Dahlblom Vald till årsmötet 2019
Suppleant Mikael Bång Vald till årsmötet 2020
Suppleant Katarina Hedberg Vald till årsmötet 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Ing-Britt Gustafsson (till årsmötet 2019) och Tommy Pehrson (till årsmötet 2020).

Revisorsuppleanter är Catharina Nilsson (till årsmöte2019) och Bo Andersson (till årsmöte 2020).

Valberedningen (inför årsmöte 2019) består av Bertil Göransson (sammankallande), Magnus Jönsson och Marcus Alphed