Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Föreningen

Allmänt

Naturistföreningen Svanrevet är en sammanslutning av, i första hand familjer, som i gemenskap vill utöva naturism, vilket är en livsstil i harmoni med naturen. Föreningen bildades den 4 september 1957. Verksamheten utmärks av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen.

Föreningens uppgift är att främja social gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter och kulturer genom samkväm, friluftsliv och idrottsliga aktiviteter. Aktiviteter skall utövas med tanke på familjen som den grundläggande enheten. Vi strävar också efter att skapa miljöer där praktiserandet av gemensam nakenhet ogenerat kan bedrivas.

Historia

Läs artikel från Tillsammans on Solhejdans historia häArtikel från Tillsammans

Falsterbo är sedan 1890-talet en mycket välbesökt badort. Många pensionat, och inte minst Falsterbohus gjorde det till en av de populäraste badorterna i hela Skåne. Falsterbonäset är omgivet av 40 km vit sandstrand, och det var brukligt att bada utan badkläder. Ofta hade familjerna sina egna klitter eller sandgropar där man praktiserade nakenhet. Däremot var stranden var stranden mellan Falsterbofyr och Falsterbohus belagd med nakenbadsförbud.

Efter andra världskrigets slut blev det möjligt för malmöborna att enkelt komma till Skanör-Falsterbos badstränder. Många hade skaffat bil, men också järnvägen hjälpte folk att komma till stranden med särskilda ”badtåg”. Badgästerna använde gärna baddräkter och många badare tog det nya modet till sig. Dock fanns det en del badare, som envist vägrade att följa nymodigheten. Nakenbadarna ville vara i fred, och flyttade allt längre norrut, mot Ljunghusen.

Falsterbokanalen, mellan Kämpingebukten och Höllviken, hade anlagts 1940-1941 och denna begränsade stranden och satte stopp för nakenbadarna. Den allmänna uppfattningen de sista åren på femtiotalet och ända fram till 1975 var att baddräkt skulle användas vid kommunala badstränder och parker. Detta gällde alla över 7 års ålder, enligt de flesta kommunala ordningsregler och nakenbadandet kunde nu inte längre ske fritt.

De sista entusiasterna bildade efter sommaren 1957 ”Sällskapet Svanrevet”. En förening som skulle tillvarata de värden som fanns i den gamla badkulturen, fritt från mode och exploatering. Skanör-Falsterbos stad hjälpte sällskapet att arrendera en bit mark på Knösen, norr om Skanör. Falsterbos klitter fick man vara utan, istället erbjöds här strandäng och tre tunnland obrukad mark. Sällskapet utvecklades till Naturistföreningen Svanrevet, och marken till fritidsområdet Solhejdan.

Organisation

Naturistföreningen Svanrevet är en allmännyttig ideell förening med nästan 500 medlemmar. Föreningen har sitt säte i Malmö och äger fastigheten Skanör 11:8 som utgör föreningens fritidsområde med möjlighet till camping.

Verksamhet

Föreningens huvudsakliga verksamhet består i samkväm och camping under sommarhalvåret på fritidsområdet Solhejdan i Skanör, nakenbad på brygga 10 vid Ribersborg i Malmö samt inomhusbad under vinterhalvåret.