Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kallelse till årsmöte 2022

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Naturistföreningen Svanrevet till ordinarie årsmöte 2022.

 

Tidpunkt: lördag den 19 mars 2022 klockan 14:00.

Samling för kaffe och kaka från klockan 13:30.

 

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 9, 211 11 Malmö

 

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för 2022 vara bokförd på föreningens bankgiro 599–5964, senast torsdagen den 17 mars (det går inte att betala på mötet).

Se bifogad bilaga för mer info.

Tags: