Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Digitalt årsmøte 2021

Date: 
Monday, 19. April 2021 - 18:30 to Tuesday, 30. May 2023 - 19:24

Location

Nettmøte
Norway
NO

Vestviken Naturistforening - VVNF

Se vedlegg nederst på sida. 

Innkalling til digitalt årsmøte 2021

Du/dere innkalles herved til

Årsmøte mandag 19. april 2021 kl 18.30 – 21 på Google Meet.

Vestviken Naturistforening er for året teknisk arrangør av årsmøtet i Norsk Naturistforbund og vil invitere til digitalt årsmøte på Google Meet mandag 19. april 2021 kl. 18.30-21.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet i Norsk Naturistforbund, må være styret i hende senest 15. mars 2021.

Årsmøtets dagsorden skal være:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, sekretær, to representanter til å undertegne protokollen, samt to representanter til redaksjonsnemnd
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og revisjonsrapport for NNF
 5. Forslag fra styret
 6. Innkomne forslag med innstilling fra styret
 7. Budsjett for inneværende år skal revideres, neste års budsjett skal vedtas. Fastsettelse av medlemskontingent til NNF skal ligge to år fram i tid.
 8. Valg av:
  1. Leder for 2 år
  2. Valg av 4 styremedlemmer for 2 år og 4 personlige varamedlemmer for 1 år
  3. 2 revisorer for 2 år, 1 av revisorene bør velges hvert år
  4. Redaktør for forbundets tidskrift for 2 år
  5. 3 redaksjonsmedlemmer for 2 år, 1 eller 2 bør velges hvert år
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 1 år

NNF's vedtekter § 4

I forkant av årsmøtet vil det mandag 12. april 2021 kl. 18.30-21.00 bli avholdt et nettmøte der foreningene kan teste å logge seg på og diskutere innkomne årsmøtesaker. 
 
Ber om at representanter fra foreningene sender en påmelding/tilbakemelding på hvilke epostadresser som de ønsker å få tilsendt møteinvitasjon på. 
 
Styret for Vestviken Naturistforening

v/ Olav Vinterstå, leder og Morten Thorvaldsen, kasserer

Vedlegg (åpnes i nytt vindu)

1 Dagsorden Årsmøtet 19.04.2021

2 Årsmelding 2020

3 Innkommet sak til Årsmøtet 21 fra SNF

4 Regnskap 2020 summer Budsjett 2021

Regnskap 2020 summer Budsjett 2021 pdf (samme tittel?)

6 NNF Valgt revisors beretning 2020

7 Valgkommiteens innstilling, Forslag til tillitsvalgte NNF