Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

2. Regionsoppdeling og regionssamarbeid

NNF er delt i fire regioner: (Denne inndeling ble vedtatt på årsmøtet 2012.)

1. ONF og ABNF - Oslo og omegn
2. ØNF og VVNF- Øst Norge
3. SNF, RNF OG VNF- sør og vest Norge
4. MNF og TNF - midt og nord Norge

  • Regionsoppdelingen har til hensikt på den ene siden å få med medlemmer fra alle kanter av landet, på den andre siden å sørge for at det ikke skal være for mange personer med i NNF s styre.
  • Regionsrepresentantene skal være bindeledd mellom foreningene og NNF.
  • For at regionsrepresentanten skal kunne følge med i det som foregår i den enkelte forening og gi støtte i vanskelige saker, må vedkommende innkalles til foreningenes årsmøter.
  • NNF må dekke noe av omkostningene til reise og overnatting i forbindelse med denne type representasjon. Vi må komme tilbake til hvordan dette best kan ordnes.
  • Regionsrepresentanten og personlig vararepresentant velges av sin region i god tid før NNF’s årsmøte. (Representantene bør fortrinnsvis velges blant de lokale tillitsvalgte.)
  • Representanten velges for to år. Vararepresentanten velges for ett år.
  • Regionsrepresentanten er styremedlem i NNF’s styre.
  • Regionsrepresentanten skal følge opp NNF-saker i sin region