Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Medlemsavgifter

Föreningen skickar inte längre ut inbetalningskort för medlemskap. Ni kan betala in via bankgiro 5670-4455.

Kostnaden är 350kr/enskild eller 550kr/familj. Märk med namn eller medlemsnummer

Kostnaden för supportmedlem är 200kr och gäller per person

Medlemsavgiften gäller per kalenderår och bör betalas senast under Januari för att erhålla alla nummer av medlemstidningen

 

Klicka på länkarna till höger för önskad information.

Har du tekniska frågor om sajten, skicka ett mail till webmaster@gustavsbergscamping.se