Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Medlemsavgifter

!!!!!OBS!!!!!!!

Föreningsavgiften för Hushållsmedlem (Par) har höjts med 100kr/år till 550KR

Föreningen skickar inte längre ut inbetalningskort för medlemskap. Ni kan betala in via bankgiro 5670-4455.

Kostnaden är 350kr/enskild eller 550kr/familj. Märk med namn eller medlemsnummer

Medlemsavgiften gäller per kalenderår och bör betalas under Januari/Februari för att erhålla alla nummer av medlemstidningen

 

Klicka på länkarna till höger för önskad information.

Har du tekniska frågor om sajten, skicka ett mail till webmaster@gustavsbergscamping.se