Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmöte 2019

 

NBS årsmöte 2019 kommer att hållas den 30 mars 2019 på Åkerby Herrgård.

Här kommer handlingar till årsmötet att ligga allt eftersom dom blir klara.

Du som vill ha dokumenten i pappersform får själv skriva ut dom. Det kommer inte finnas några papperskopior på årsmötet utan allt sker via projektor.