Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmöte 2020

Årsmöte 18 Juli på Åkerby herrgård.

PGA COVID-19

De som inte fysiskt kan närvara vid årsmötet, ska ändå kunna rösta i valen.
Valsedlar distribueras via brev till samtliga medlemmar inkl svarskuvert.
Returbreven ska vara föreningen tillhanda senast den 6 juli 2020.