Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2019
Ordförande, campingansvarig, receptionsansvarig Sven-Erik Kilsten Mandat till årsmötet 2020

Byggansvarig

Bård Ola Bråten Mandat till årsmötet 2020
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret. Siv Johansson Mandat till årsmötet 2021

BA och Tillsammans

Gunilla Thorild Wall Mandat till årsmötet 2021
Webbansvarig, statistik, vice ordförande Glenn Sjögren Mandat till årsmötet 2020
FA grupp ansvarig Gro Mette Wang

Mandat till årsmötet 2021

Sekreterare Gunilla Thorild Wall

Mandat till årsmötet 2021

Adjungerade: Arne Eriksson Markansvarig

Adjungerade: Gohar Abrahamyan Barn och ungdomsansvarig

 

 

 Föreningens revisorer:Maria Wilhemsson och Katarina Bäverstrand , Revisorssuppleant Roland Ekbäck

Valberedningen består av :Susann Kumm (sammankallande) Ann Helen Haugsdal Opheim och Ann Floderer

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 30 mars 2019 eller tidigare.