Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Vi håller på att avveckla denna sidan för att istället ha en gemensam sida för campingen och Föreningen.

Gustavsbergscamping

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2022
Ordförande Glenn Sjögren Mandat till årsmötet 2024

Ledamot

Helen Langer Mandat till årsmötet 2024
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret. Siv Johansson Mandat till årsmötet 2023

Vice ordförande, statistik, utbildning

Roland Ekbäck Mandat till årsmötet 2023
Ledamot Jan Persson Mandat till årsmötet 2024
FA grupp ansvarig Gro Mette Wang

Mandat till årsmötet 2023

Sekreterare Helene Erlandsson

Mandat till årsmötet 2023

Adjungerade

 

 

 Föreningens revisorer:Magnus Ageberg  och Sven-Gunnar Ivars , Revisorssuppleant Erich Floderer

Valberedningen består av :Sven Erik Kilsten (sammankallande) , Maria Widén, Charlotta Roxenrot

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 26 Mars 2022 eller tidigare.