Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2017
Ordförande, campingansvarig, receptionsansvarig Sven-Erik Kilsten Mandat till årsmötet 2020

Byggansvarig

Bård Ola Bråten Mandat till årsmötet 2020
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret. Siv Johansson Mandat till årsmötet 2019

Barn och ungdomsansvarig, statistik

Niclas Elwing Saxius Mandat till årsmötet 2019
Webbansvarig Glenn Sjögren Mandat till årsmötet 2020
FA grupp ansvarig Erwin Hedén

Mandat till årsmötet 2019

Sekreterare Gunilla Thorild Wall

Mandat till årsmötet 2019

Adjungerade: Susann Kumm BA,Tillsammans

Marianne Tunströmer Inköpsansvarig.

Arne Eriksson Markansvarig

 

 

 Föreningens revisorer:Jan Norén och Therese Ståhl , Revisorssuppleant Roland Ekbäck

Valberedningen består av :Maria Wilhelmsson (sammankallande) Ann-Helen Haugsdal Opheim och Kjell Sternrot

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 17 mars 2018 eller tidigare.