Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

1. og 2. høstdugnad

1. høst dugnad 24 september fra kl. 11

2. høst dugnad 1. oktober fra kl. 11

Vi har mange oppgaver som må løses – og de løses bare ved at vi får godt oppmøte på dugnadene. 

Dette er både nyttig for Sjøhaug og hyggelig for oss alle. Tradisjonen tro serveres det noe å "bite i".

 

Det sendes invitasjon med arbeidsoppgaver nærmere dato.

Hilsen

Lars Langøy

932 33 659

Repeats hver uke 2 ganger.
Lørdag, 24 september, 2022 - 11:00
Lørdag, 1 oktober, 2022 - 11:00