Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Ekstraordinært årsmøte 2022

Vi vil med dette kalle inn til ekstraordinært årsmøte 2022.

Dato: Søndag 25.09.2022 kl. 11.00
Sted: Sjøhaug, Solrabben

Registrering av deltagere og fullmakter samt utdeling av stemmesedler fra kl. 10.00 ved inngang Solrabben.
På Årsmøtet er det anledning med fullmakt for kun et annet medlem i samsvar med gjeldende vedtekter.

Sak 1:
Det ekstraordinære årsmøtet skal behandle saker om vedtektsendringer som bestemt på ordinært årsmøte:
H: Valg av leder og 2 medlemmer til vedtektskomité 

Vedtak: Helle Linné Eriksen og Arnfinn Eduardsen er valgt. Styret utpeker det tredje medlemmet av komitéen.
Styret har valgt Lillibeth Lunde.

Da dette er et omfattende arbeide har styret satt fristen for innlevering av forslag til 23. juli

Send forslaget til sjohaug [at] naturist.no, merk emnefelt Vedtektsendring.
De forslag som ble sendt inn til ordinært årsmøte trenger man ikke å sende inn på nytt.

Sak 2:
Budsjett 2023.
Styret ønsker å ha et budsjett vedtatt fra 01.01.2023.
 

Sakspapirer sendt ut 14 dager før møtet.

Location

Solrabben, Sjøhaug Naturistsenter
Norway
NO
Sunday, 25 September, 2022 - 11:00