Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2021

PDF-fil nederst på sida.

Melding fra styret sendt ut onsdag 5. mai 2021:

Det er ikke mulig å ha et fysisk årsmøte 9. mai da retningslinjene i Moss ikke tillater dette.

Styret har ikke funnet en digital løsning hvor det går an å håndtere fullmakter. Dette står det i vedtektene våre at vi skal ha anledning til.

Digitalt møte byr også på utfordringer på flere plan. Det er vanskelig med diskusjoner rundt sakene som er til behandling. Hver enkelt andelshaver måtte hatt sin egen e-postadr. og alle måtte sittet med hver sin skjerm for å kunne stemme. Flere andelshavere på Sjøhaug har én felles e-postadr. Styret har fått henvendelser på at noen ikke ønsker digitalt møte.

Styret avventer nye retningslinjer fra Moss kommune og vil kommer tilbake til om vi får hatt et fysisk møte 27.juni som varslet tidligere. Innkallingen som er sendt ut gjelder og det det er ikke mulig å komme med nye forslag.

-- 

Med vennlig hilsen styret på Sjøhaug

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER SA

Søndag 09. mai 2021 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug.

Ny dato: søndag 27. juni 2021

Forutsatt at koronarestriksjonene tillater det!

Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00. 

SAKSLISTE: 

Opprop for oversikt over hvem og hvor mange stemmeberettigede medlemmer som er til stede og hvor mange som stiller med fullmakt. 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden med eventuelle endringsforslag
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen og eventuelt oppdaterte vedtekter 
3. Årsberetning
4. Årsregnskap og revisjonsberetning
5. Innkomne forslag

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
7. Budsjett og virksomhetsplan
8. Valg i henhold til lov og vedtektene
9. Valg av 2 interne revisorer eller et eksternt revisorfirma

10. Valg av vedlikeholdskomite
11. Valg av PR-komite
12. Valg av valgkomite

 

Ønsker du sakspapirene tilsendt i posten, må du kontakte styret. 

Hvis du har e-postadresse, så send den til sjohaug [at] naturist.no, så sender vi sakspapirer og fremtidig informasjon til deg på den adressen. 

Vel møtt! 

 

Hilsen styret 

Sjøhaug Naturistsenter SA 

Per Martin Aandal Høyem

Location

Sjøhaug Naturistsenter SA
Sjøhaugveien 61
Norway
NO
Sunday, 27 June, 2021 - 11:00