Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2021

PDF-fil nederst på sida.

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER SA

Søndag 09. mai 2021 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug.

Forutsatt at koronarestriksjonene tillater det!

Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00. 

SAKSLISTE: 

Opprop for oversikt over hvem og hvor mange stemmeberettigede medlemmer som er til stede og hvor mange som stiller med fullmakt. 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden med eventuelle endringsforslag
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen og eventuelt oppdaterte vedtekter 
3. Årsberetning
4. Årsregnskap og revisjonsberetning
5. Innkomne forslag

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
7. Budsjett og virksomhetsplan
8. Valg i henhold til lov og vedtektene
9. Valg av 2 interne revisorer eller et eksternt revisorfirma

10. Valg av vedlikeholdskomite
11. Valg av PR-komite
12. Valg av valgkomite

 

Ønsker du sakspapirene tilsendt i posten, må du kontakte styret. 

Hvis du har e-postadresse, så send den til sjohaug [at] naturist.no, så sender vi sakspapirer og fremtidig informasjon til deg på den adressen. 

Vel møtt! 

 

Hilsen styret 

Sjøhaug Naturistsenter SA 

Per Martin Aandal Høyem

Standort

Sjøhaug Naturistsenter SA
Sjøhaugveien 61
Norwegen
NO
Sonntag, 9 Mai, 2021 - 11:00