Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Open

 PARADISET är öppet från den 1:a maj till 30:e september.
Under maj och september är servicen begränsad och vi använder då självbetjäning för registrering och betalning. Var vänlig att hålla lokalerna rena och snygga.

 PARADISET is open from May 1 to September 30.
During May and September , the service is limited and we use self-service for registration and payment. Please keep the premises clean and tidy.

 PARADISET hat in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September geöffnet !
Im Mai und September Monat ist der Service allerdings eingeschränkt und das Anmelden und Zahlen geht nur per Selbstbedienung. Bitte halten Sie die Räumlichkeiten sauber und in Ordnung.

 PARADISET is geopend van 1 mei tot 30 september. Gedurende mei en september is de service beperkt. u wordt verzocht de registratie en de betaling zelf te verzorgen. Houdt u alstublieft de voorzieningen schoon en netjes

 PARADISET est ouvert du 1er mai au 30 septembre. En mai et en septembre le service est limité et nous utilisons l´inscription et le paiement en libre-service. Veuillez garder les locaux propres et bien rangés.

Södra Slagesnäsvägen 211-64,   293 94 Kyrkhult

Tfn +46 (0) 454-77 11 08

e-post: paradiset@naturistforbundet.se

 

 

Plats

Paradiset
Södra Slagesnäsvägen 211-64 293 94 Kyrkhult
Sverige
SE