Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Organisasjonen


Den norske naturistorganisasjonen består av et nasjonalt forbund, ni lokalforeninger og tre eiendomsselskaper. Alle foreningsmedlemmer har adgang til områdene som eies av eiendomsselskapene, dvs. Isefjær, Sjøhaug and Skovly.

Den svenske naturistorganisasjonen består av et nasjonalt forbund og tjue lokalforeninger; noen av dem driver naturistområder eller campingplasser. Alle foreninger er medlemmer av et nasjonalt forbund, som igjen er medlem av den internasjonale naturistføderasjonen INF/FNI.

Dette innebærer at alle foreningsmedlemmer kan besøke foreningsområder og naturistarrangementer i andre land, samtidig som utenlandske besøkende som har et gyldig INF/FNI-pass er velkommne til naturistområdene og naturistarrangementene i Skandinavia.

Nedenfor er en liste over alle organisasjonsenheter i Norge og Sverige med lenker til deres nettsteder (forkortelsen NF står for Naturistforening). For andre land, se forbundsoversikten.

Det Internationella Naturistförbundet, INF, består av 33 nationella förbund varav de flesta ligger i Europa. Mer än 80 % av alla organiserade naturister är medlemmar i ett Europeiskt naturistförbund. INF har "Årsmöte" vart annat år, den såkallade INF-kongressen. Senast var INF-kongressen i Kroatien.

INF arrangsjerer et antal sammenkomster og aktiviteter i Europa. Sidan 2010 tar de europeiske naturistforbundene hånd om disse aktiviteter selv. De europeiska naturistforbundene treffes en gang per år i såkalte EuNat-konferanser, i mars eller i mai, for å bestemme hvordan de ca € 54 000 skall fordelas på forskjellige europeiska aktiviteter som t.ex. svømmekonkurranser, tevlinger i boule, ungdomleire och familjetreffer i Nord-Tyskland, Syd-Vest-Frankrike og Syd-Öst- Europa (Aple/Adriatic) etc.

For å kunne administrere dette finns det en liten kommisjon, EuNatCom eller ENC.