Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli medlem!

Som medlem av Mjøsområdets naturistforening får du:

  • adgang til å leie foreningens hytte, Glomstadbu
  • internasjonalt naturistpass (INF-pass) som gir deg tilgang til naturistområder i inn- og utland
  • foreningens medlemsblad Mjøsnytt fritt tilsendt
  • forbundets medlemsblad N-Nytt fritt tilsendt

Kontingenten er NOK 300,- pr. voksen person. Redusert kontingent for ungdom. NOK 150 året du melder deg inn.   NOK 250,-  t.o.m det året du fyller 27 år.

Innmelding må skje ved å sende en e-post til mnf [at] naturist.no

Informasjonen vi trenger for hvert medlem er:
Navn
Adresse
Postnummer / poststed
fødselsdato
e-postadresse
mobilnummer