Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

 

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se(link sends e-mail)

Styrelse 2023

Ordförande
Glenn Sjögren
Mandat till årsmötet 2024

Ledamot, medlemsregistret
Helen Langer
Mandat till årsmötet 2024

Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret
Siv Johansson
Mandat till årsmötet 2025

Vice ordförande, statistik, utbildning
Roland Ekbäck
Mandat till årsmötet 2025

Ledamot
Jan Persson
Mandat till årsmötet 2024

Campingansvarig
Alf Johansson
Mandat till årsmötet 2025

Sekreterare
Helene Erlandsson
Mandat till årsmötet 2025

Adjungerade

 

 

 Föreningens revisorer:Magnus Agerberg  och Roger Eklund, Revisorssuppleant Sven Erik Kilsten

Valberedningen består av :Maria Wilhelmsson (sammankallande), Anders Skog, Anette Lund

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 25 Mars 2023 eller tidigare.