Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmöte 2023

Tittel: 
Årsmöte 2023

Medlemmarna i Naturistföreningen Bergslagens Solsport kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 25 mars 2023 kl. 13:00

Plats: Åkerby Herrgård

Före mötet kl. 12:00 bjuder föreningen på en lunch med varmrätt och sallad, dricka och bröd samt kaffe.

Anmälan till måltiden och årsmötet görs senast den 18 mars 2023 till kassör Siv Johansson via e-post kassorgustavsbergscamping@gmail.com eller mobiltelefon 070-641 46 40

För de som önskar finns möjlighet till övernattning före och efter årsmötet

 – kontakta Åkerby Herrgård direkt för bokning.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.