Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vadå dåligt väder?

Lite regn hejdar inte en riktig naturist bara det inte är för kallt.

I artikeln finns det även refernser och länkar till några andra svenska naturistcampingar,