Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Svärdsön - Saltsjöbaden/Stockholm

Location

Svärdsön - Saltsjöbaden/Stockholm
Sweden
59° 15' 29.16" N, 18° 18' 59.76" E
SE

Spontaneous nude beach on rocks in Erstaviken south of Stockholm and Saltsjöbaden at the Baltic Sea.

 

Take the Saltsjöbanan (regional tramway) to Solsidan or bus towards Älgö to Svärdsön. The path to the beach starts next to a shipyard at Älgövägen. Study the map on page 58 E6 in the phone directory.

You will find dust bins and a toilet close to the shipyard. Otherwise there are no conveniences at the beach.

typeOfPlace:

Comments

Bussen mot Älgö avgår från Solsidans station. Texten kan uppfattas som om bussen går från Slussen. Man kan även gå eller cykla från Vårgärdsvägen vid stationen mot badets andra sida. Vid vägens slut fortsätter man vidare rätt ut i naturen, följande vältrampade stigar. Naturdelen är endast cyklingsbar en kortare sträcka. Denna vägen är totalt 2 km, mot Älgövägen till badet som totalt är 2,4 km, där de sista 450 m inte går att cykla.

Någon toavagn har inte funnits på flera år och sopkärl är sporadiskt eller överfullt. Att hänvisa till telefonkatogen är ingen betjänt av, ta då hellre länkad plats fr Hitta, Eniro eller Google.

Sommaren 2021 fanns varken toa eller sopkärl, som förr fanns på parkeringen. Tidigare har kommunen ställt ut dessa. Varvet håller inte allmänheten med service och är f ö stängt efter avslutad sjösättning.

Add new comment

Plain text

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)
Your content will not appear on this site until your e-mail is verified.
Vennligst skriv inn en byline som består av minst 6 tegn. All posts associated with this e-mail address will carry this byline. Leave blank if you want to keep the byline already associated with this email address.