Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Växjö Medlemsträff

Date: 
lördag, april 2, 2022 - 14:00 till 17:00

Välkommen till en föreningsträff för att bilda
”Växjö naturistförening”

Lördagen den 4 april kl. 14.00, samlas vi i ”kvarterslokalen” mitt emot Furutåvägen 28, 352 54 Växjö för att om möjligt bilda en självständig naturistförening eller avdelning i Växjö.

Program

1.
 Vi samlas över en kopp kaffe med bröd och resonerar fritt om möjligheter att bilda en förening och om för och nackdelar kring det.

2a.
Lutar resonemanget åt att vi inte skall bilda en förening, fortsätter vi att dricka kaffe och prata, tills kakorna är slut.

2b.
 Lutar resonemanget åt att vi skall bilda en förening, pratar vi vidare om ändamålet med föreningen. Skall verksamheten vara begränsade till Stora Pene naturistbad eller skall det vara en bredare verksamhet.

3.
 Inge Gullander, ordf i NF Gränsbygden, berättar vad som krävs från naturistförbundets sida för att vara en förening tillhörande Sveriges naturistförbund.
 Resonemang kring möjligheten att vi bildar en naturistförening utan koppling till Sveriges Naturistförbund.

4.
 Har vi kommit fram till att vi skall bilda en förening och varför, börjar vi skriva protokoll från mötet.

5.
 Vi beslutar att bilda en naturistförening och väljer en interimsstyrelse, 3-5 personer som får uppgiften att ge förslag till namn, adress, målsättning och stadgar.
 Vi väljer ordföranden i interimsstyrelsen i övrigt fördelar de själva arbetsuppgifterna.

Kallelse till ett första årsmöte kan sändas ut i början av maj eller augusti om det passar bättre. I samband med kallelsen till ”Växjöföreningens” årsmöte ombeds NF Gränsbygdens medlemmar meddela i det fall de framöver vill tillhöra ”Växjöföreningen”.

 För rösträtt vid ”Växjöföreningens” första årsmöte skall medlemsavgiften vara inbetald, i vanlig ordning till NF Gränsbygden. Efter genomförd delning överförs inbetalda medlemsavgifter och ev. andra tillgångar till ”Växjöföreningen”.

 Har du frågor på detta kan du ställa dem via mejl till nfg-vaxjo@naturistforbundet.se eller via SMS till 070-277 87 67 (Carina).

Väl mött