Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

ÅRSMÖTE

Date: 
lördag, februari 24, 2018 - 15:00

NF Gränsbygdens medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 24 febr kl. 15.00 i KCM´s lokaler, Hannabadsvägen 2 G i Markaryd. Det är huset bakom Hannabadet.

För att ha rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgiften för 2017 vara erlagd i så god tid att det är bokfört på vårt PusGiro den 23 februari.
För 2 pers-husåll 400:-, 1-pers hushåll 290:-, supportermedlem 110:- per person.
Betalas till PG 53 78 45-0.
OBS! ange namn eller medlemsnr.

"Supportermedlem" är fullvärdig medlem i föreningen och har såväl yttranderätt som rösträtt vid årsmötet.

Smörgåstårta lätt-öl/vatten serveras under mötet.
Hjärtligt välkomna.

Plats

KCM´s matsal
Hannabadsvägen 2G Markaryd
Sverige
SE