Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

MEDLEMSFÖRMÅNER

Även om skälet till medlemskap i NF Gränsbygden knappast är egennytta, så finns det faktiskt en del rabatter och presenter som väntar på, åtminstone den som naturistcampar.

Ungdomar är alltid gratis.
Vid alla våra arrangemang där vi tar ut en deltagareavgift kan ungdomar upp till 18 år följa med utan kostnad. Det kan finnas undantag exempelvis för måltider.

Bo billigt i PARADISET, naturistcamping.
Naturistcampingen Paradiset, drivs av NF Paradiset, men som medlem i NF Gränbygden får du en rejäl rabatt på campingavgiften.
NF Paradiset är en "Specel Interest Group", det vill säga medlemmar i Sveriges Naturistförbund som gått samman i en idéell förening med ambitionen att driva campingverksamheten vid Paradiset, södra Slagesnäsvägen 211-64, 293 94 Kyrkhult.

Sveriges Naturistförbund.
NF Gränsbygden är medlem i Sveriges Naturistförbund (SNF). Medlemsbladet ”Tillsammans” kommer till er fyra gånger under året. Varje förening lämnar här information till sina medlemmar och andra Naturister också för den delen, om program och aktiviteter. Som medlem i NF Gränsbygden är ni alltså medlemmar även nationellt och internationellt och som regel välkommen till de andra anslutna föreningarnas aktiviteter.
SNF Hemsida Publikationer ”klicka här”

SNF ackrediterad camping ger minst 10% rabatt.
Genom vårt medlemskap i SNF kan vi besöka eller campa på många naturistcampingar till reducerade priser. Ackreditering av campingplatser görs av förbundsstyrelsen (FS), ”kontrollen” att naturistcampingen lever upp till sina löften gör ni när ni campar där. Finner ni något galet eller olämpligt ur naturismens synvinkel är FS tacksam för ett påpekande, så att campingvärlden får möjlighet att rätta till eventuella oegentligheter.
SNF Hemsida Naturistcentra "klicka här”

INF-FNI
Vårt medlemskort är ett internationellt naturistpass, eftersom vi genom medlemskapet i SNF har medlemskap i INF-FNI. Det finns ca 600 naturistplatser i Europa och något hundratal utanför Europa som ni är välkomna att gästa som ”INF-card holder”. En del av dem bjuder på lite extra förmåner åt oss.
INF-FNI Hemsida "klicka här"