Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

FÖRENINGEN

 Föreningens uppgift är att främja (social) gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter och kulturer genom samkväm, friluftsliv och idrottsliga aktiviteter anpassade med tanke på familjen som den grundläggande enheten samt skapa miljöer där praktiserandet av gemensam nakenhet ogenerat kan bedrivas.

 Föreningens uppgift är att främja (social) gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter och kulturer genom samkväm, friluftsliv och idrottsliga aktiviteter anpassade med tanke på familjen som den grundläggande enheten samt skapa miljöer där praktiserandet av gemensam nakenhet ogenerat kan bedrivas.

Naturistföreningen GRÄNSBYGDEN bildadades den 27 februari 2010
 Naturistföreningarna Höken och Partisanen inledde ett nära samarbete under 2008, i praktiken gick föreningarna samman den 1 augusti 2008 men en del formalia återstod. Den 27 februari 2010 var allt klart och Naturistföreningen Gränsbygden bildad. Vid årsskiftet 2010/2011 var antalet medlemmar ca 90 hushåll.

Naturistföreningen Partisanen bildades den 16 augusti 1978
 Partisanen var en intresseförening bland camparna på "Snapphanens Naturistcamping" senare kallad "Partisanens naturistcamping" som var en privatägd campingplats vid Slagesnässjöns västra strand i Kyrkhult. Numera heter campinplatsen PARADISET.

Naturistföreningen Höken bildades 1983
 Höken hade sitt säte i Laholm och lade stor del av sin verksamhet på Hökafältets nakenbadstrand och ordnade vintertid Familjenakenbad i Laholm.