Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2019
Ordförande, campingansvarig, receptionsansvarig Sven-Erik Kilsten Mandat till årsmötet 2022

Byggansvarig

Bård Ola Bråten Mandat till årsmötet 2022
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret. Siv Johansson Mandat till årsmötet 2023

BA och Tillsammans, statistik

Roland Ekbäck Mandat till årsmötet 2023
Webbansvarig, vice ordförande Glenn Sjögren Mandat till årsmötet 2022
FA grupp ansvarig Gro Mette Wang

Mandat till årsmötet 2023

Sekreterare Helene Erlandsson

Mandat till årsmötet 2023

Adjungerade: Arne Eriksson Markansvarig

Adjungerade: Gohar Abrahamyan Barn och ungdomsansvarig

 

 

 Föreningens revisorer:Magnus Ageberg  och Sven-Gunnar Ivars , Revisorssuppleant Erich Floderer

Valberedningen består av :Susann Kumm (sammankallande) , Niclas Elwing Saxius, Agneta Olsson

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 28 Augusti 2021 eller tidigare.