Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Roppestad

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveTips en vennTips en venn

... vårt eget naturistparadis, som vi gjerne deler med andre

 

Vi har avtale med Larvik kommune om at VVNF har ansvar for tilsyn av hele friområdet, både tekstil- og naturistdelen.
Foreningen får med dette disponere nordre del av Roppestad friområde, som fristrand.

Angående camping på området som foreningen disponerer på Roppestad, vil vi presisere:

  • I henhold til friluftsloven kan man ha 1 campingvogn / bobil eller telt på området i inntil 2 døgn ad gangen.
  • Vi har tillatelse til 18 boenheter på samme tid, så sant sikkerhetsavstand på 4 meter mellom hver bo-enhet overholdes.
  • Etter ny avtale våren 2011 med Larvik kommune som grunneier er det nå bestemt at overnatting med bobiler og campingvogner på nordre del av Roppestad (Fristrandområdet) er forbeholdt medlemmer av Vestviken Naturistforening og andre naturistorganisasjoner tilsluttet NNF. Medlemmer av utenlandske naturistorganisasjoner må, ved forespørsel, kunne framvise INF-pass dersom de ønsker å overnatte.
  • Telting og fri ferdsel er tillatt for alle.

Velkommen til Roppestad!