Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Om oss

Den tidligere britiske militærleiren ble kjøpt i 1996 for å brukes som feriested for norske og utenlandske naturister, og har siden den gang utviklet seg til en naturskjønn og tiltalende sørlandsidyll.

Isefjærleiren eies og drives av norske naturister og naturistforeninger.  Administrasjon, drift og vedlikehold gjøres av frivillige ildsjeler uten kompensasjon. Hvert eneste år legger disse ned hundrevis av dugnadstimer for 

å ha dette naturisttilbudet i Norge. Etter hvert har stedet også begynt å bli kjent blant utenlandske naturister. De siste årene har vi hatt et stadig økende antall gjester fra flere land ute i Europa. Spesielt har naturister fra Nederland funnet sitt paradis her.