Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

ÅRSMØTE - innkalling, referater etc.

Innkalling til Årsmøte 2021

Lørdag 13.november kl 14.00 på Herdla Ferie og fritid AS 

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding 2020
  4. Årsregnskap 2020
  5. Innsendte saker
  6. Fastsettelse av kontingent 2022
  7. Valg av styre

 

Det har vært litt tynt i styret de siste årene. Derfor ønskes alle forslag til nye styremedlemmer velkomne. Det er også lov å foreslå seg selv 😊

Saker dere ønsker til behandling på årsmøte må være sendt styret på epost vnf [at] naturist.no innen 16.okt. 

Endelig saksliste vil bli sendt ut før 30.okt.

Det vil også bli arrangert medlemsfest med overnatting fra 13.-14. november på samme sted. Invitasjon vil komme i eget skriv. 

Bergen, 27.september 2021

VNF styret