Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nyheter

Her vil det bli lagt ut nyheter fortløpende

Sjøhaug er stengt pga Korona inntill ny melding kommer

 

Styret har sendt ut følgende i dag 20/3/20

I forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 9 første ledd skal lyde:

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.

II

Forskriften trer i kraft straks.

--------------------------------------

Dette innebærer at alle dispensasjoner om å overnatte/bo som er gitt vil nå opphøre .

Regjeringen oppfordrer om at man ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften

Vi vil komme med mer informasjon når dette foreligger

Ta godt vare på deg selv og dine

--

Med vennlig hilsen styret på Sjøhaug

___________

Lading av elbil

Sjøhaug har 2 plasser (10 A) for elbillading

Det er kun her det er lov å lade

_____

Styret på Sjøhaug består etter Årsmøtet 2019  :

Per Høyem (leder 1 år) 

Karin Fredlund  (1 år)

Heidi Strømsnes  (2 år)

Lars Langøy (1 år)

Rune Hansen (2 år)

Vara

Elisabeth Hagen (1 år)

Møyfrid Humborstad  (2 år) 

------------

Styret har senket prisene for å leie rom og hytter på Sjøhaug.

Vi opprettholder ordningen med 20 % rabatt utenfor høysesongen.

Sjekk prisene HER

-------

Sjekk ut vår nye brosjyre HER