Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Aksjetransaksjoner

Det er i øyeblikket følgende aksjeposter for salg:

360 aksjer  Selger setter som betingelse at kjøper ønsker fortsatt drift av Isefjærleiren. Aksjeposten kan kjøpes i sin helhet eller i mindre poster. 

118 aksjer  Det er ikke satt spesielle betingelser vedrørende denne aksjeposten.

7 aksjer     Det er satt følgende betingelser for salg av denne aksjeposten: Pris 2000 kroner per aksje, (Pålydende er 1000 kroner per aksje.)

2 aksjer      Det er satt følgende betingelser for salg av denne aksjen: Pris 1000 kroner per aksje, (Pålydende.)

10 aksjer  Selger ønsker litt mer enn pålydende.

12 aksjer  Selger setter ingen spesielle betingelser.

6 aksjer  Selger setter ingen spesielle betingelser.

Ta kontakt med postmaster [at] isefjar.no (subject: Aksjer%20for%20salg) (styret) for mer informasjon.

E-post: postmaster [at] isefjar.no (Isefjærleiren)