Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Organisation

Gustavsbergs camping drivs och förvaltas av Naturistföreningen Bergslagens Solsport.

Campingens mark och de flesta husen arrenderas av Nora kommun. Hygienbyggnaden är byggd genom föreningens försorg och ägs av densamma. Hela driften av campingen sköts ideellt av föreningens medlemmar.
 
Genom många medlemmars hårda arbete genom alla år har Gustavsbergs camping utvecklas på ett positivt sätt och är idag en av Sveriges vackraste och mest välskötta naturistcampingar. Arbetet med att förbättra och rusta hus och yttre miljö fortgår ständigt och med den takt som ekonomin tillåter.
 
Gustavsbergs Naturistcamping är ackrediterat hos SNF