Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Plats för tält, husvagn eller husbil

Vi har billiga platser för tält som inte behöver stor plats

Vi har numrerade platser för stora tält, husvagnar och husbilar. Dessa platser är omkring 120 kvadratmeter varav de flesta har el.

För husbilar har vi en del horisontella platser som klarar tyngre fordon.

Campingen har möjlighet att ta hand om tömning av toaletter i marknivå.