Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Arrangemang

 

 

Öppethållande

Säsongsplatser 15 april – 30 september, vintercamping fr o m den 1 oktober

Säsongen: 16 maj – 1 September

För- och eftersäsong  (receptionen oregelbundet bemannad)

 

 

Schema för midsommarfirande 2024