Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nora simhall

 

Tyvärr så kommer inte NBS att ordna bad i simhallen pga kommunens ändrade regelverk.