Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Höststädning/höstmöte

Date: 
Saturday, September 16, 2023 - 09:00 to 15:00

Vi samlas kl 9:00 och fördelar arbeten såväl inomhus som utomhus.

Höstmöte i NBS

Höstmötets huvudsakliga uppgift är att informera om det ekonomiska läget och besluta om avgifter för nästkommande år.

Föreningen bjuder på korv och fika 12.00 på terrassen

Mötet är 13.00 på eller utanför terrassen