Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturism

Naturism

Naturism, nakenkultur, är en filosofi och ett levnadssätt där kläder används i så liten utsträckning som möjligt. Naturister upplever harmonin i naturen och ser fysiska, psykiska och ofta även ideella värden i nakenliv och naken rekreation i naturen. Inom den naturistiska föreningsrörelsen är gemensam nakenhet, humanistiska värderingar samt kroppens och själens sundhet de centrala begreppen. Humanism, god hygien, motion och hälsosam kost utgör grunden för naturismen såväl som för ett sunt leverne.

Historik

Den moderna naturismen kommer från upplysningsfilosofer som under 1700-talet förordade ett återvändande till naturen. “Frihet, jämlikhet och broderskap” blev vägledande för den organiserade naturism som trädde fram vid sekelskiftet 1900 i Tyskland och Frankrike. Friluftsliv, frisksport och sunda kostvanor var viktiga inslag i föreningarnas verksamhet medan informella grupper upplevde den gemensamma nakenhetens harmoni i naturen.
Den första naturistföreningen i Sverige, “Hälsa genom Nakenkultur”, bildades 1932.

När den europeiska nakenkulturen, efter nedgången under krigsåren, omorganiserades på 1950-talet blev “naturism” beteckning för det internationella förbund som skapades 1953. I Sverige bildades Sveriges Naturistförbund 1958 och därmed gör ordet “naturism” entré i det svenska språket.

Naturism i Sverige

Det är inte förbjudet enligt svensk lag att bada utan kläder. Det finns ingen lag som påbjuder badkläder på offentliga badstränder, men det anses allmänt, att äldre barn och vuxna skall bära sol- och baddräkter som täcker könsorganen. Detta i enlighet med de lagar som förbjuder osedligt eller anstötligt uppträdande och anges som störande av allmän ordning. Praxis utvisar hur människor kan uppträda olika på olika platser och i olika situationer.

I Sverige som i många andra länder finns särskilt skyltade bad- och campingplatser för naturister. Det finns ofta kommunala regler om vid vilka badplatser som nakenbad är accepterat.

Filosofi

Naturism är inte bara att bada och sola utan kläder utan ett sätt att leva. Social nakenhet är själva grunden för svensk och internationell naturism. Naturisterna anser att människor genom nakenheten kommer närmare varandra och får en ökad respekt för individen, en tro på människovärden som lika rätt och värde oberoende av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller hudfärg osv. Social nakenhet främjar trygghet och självkänsla och stärker vår kamratskap.

Ett viktigt inslag i naturismen är accepterande av sig själv och andra som fysiskt naken, med alla skavanker och alla avvikelser från de ideal som dagens samhälle och media ställer. Att sola och bada utan kläder är skönare, enklare och sundare då man slipper blöta badkläder, man slipper smussla under badrocken eller ett badlakan.

Naturism och sexualitet

Det finns en del myter om att naturism skulle vara en sexuell kultur och att människor skulle söka sig till naturistaktiviteter för att söka sexuella kontakter, men inget är mer felaktigt. Visst finns det ”fluktare” på vissa nakenstränder, men dessa är inte naturister och har inget med naturismen att göra.