Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kungsörs Simhall

Date: 
Sunday, April 15, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 15, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 29, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 29, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 13, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 27, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, June 10, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, June 24, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, July 8, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, July 22, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, August 5, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, August 19, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 2, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 16, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 30, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 14, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 28, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 11, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 25, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 9, 2012 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 13, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 27, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 10, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 24, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 10, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 24, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 7, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 21, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 5, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 1, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 15, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 29, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 13, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 27, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 10, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 24, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 8, 2013 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 19, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 2, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 16, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 2, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 16, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 30, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 13, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 27, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 11, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, August 31, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 14, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 28, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 12, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 26, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 9, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 23, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 7, 2014 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 18, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 1, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 15, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 1, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 15, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 29, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 12, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 26, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 10, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, August 30, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 13, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 27, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 11, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 25, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 8, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 22, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 6, 2015 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 10, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 24, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 7, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 21, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 6, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 20, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 3, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 17, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 4, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 18, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 2, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 16, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 30, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 13, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 27, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 11, 2016 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 15, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 29, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 12, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 26, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 12, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 26, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 9, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 23, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 3, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 17, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 1, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 15, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 29, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 12, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 26, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 10, 2017 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 14, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 28, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 11, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 25, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 11, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 25, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 8, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 22, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 2, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 16, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 30, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 14, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 28, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 11, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 25, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 9, 2018 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 13, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 27, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 10, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 24, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 10, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 24, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 7, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 28, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 1, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 15, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 29, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 13, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 27, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 24, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 8, 2019 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 12, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 26, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 9, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 23, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 8, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, August 30, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 13, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 27, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 11, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 25, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 8, 2020 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 31, 2021 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 14, 2021 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 28, 2021 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 12, 2021 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 6, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 6, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 20, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 3, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, May 1, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 4, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 18, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 2, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 16, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 30, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 13, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, November 27, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, December 11, 2022 - 15:00 to 16:45
Sunday, January 22, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 5, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, February 19, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 5, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, March 19, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 2, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 16, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, April 30, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 3, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, September 17, 2023 - 15:00 to 16:45
Sunday, October 1, 2023 - 15:00 to 16:45

Insläpp mellan 15.00 och 15.20
Har vi hunnit stängt, ring på badhusets telefon 0227-600445 så kommer vi och öppnar.

Location

Kungsörs simhall
Sweden
59° 25' 23.3904" N, 16° 5' 40.4268" E
SE