Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bakgrund

Vi håller på att avveckla denna sidan för att istället ha en gemensam sida för campingen och Föreningen.

Gustavsbergscamping

Lite bakgrund och lite historia.

 

NBS fyllde 75 år 2011!

NBS är en av de äldsta naturistföreningarna i Sverige med anor från 12 juli 1936 då Nordisk Solsport bildades. Den nuvarande föreningen formades sommaren 1975 på Sandviken naturistcamping som var föreningens tillhåll i många år. Mera om detta kan man läsa i föreningens Jubileumsskrift från 1996

1986 hade föreningen vuxit sig riktigt stor och eftersom föreningen hade två naturistcampingar var det naturligt att dela föreningen i två: Värmlands naturistförening bildades och behöll Sandviken som sitt tillhåll medan NBS satsade på Gustavsberg.

NBS är äldre än både INF och SNF!

1996 vid 60-årsjubileet gav NBS ut en Jubileumsskrift som beskriver föreningens tillblivelse, de första åren och vad som hänt fram till 1995. Det är nu dags att någon sätter sig ner och samlar in händelser och intryck från de senaste 15 åren. Det har hänt en otrolig massa bara under 2000-talet.

NF Bergslagens Solsport och Gustavsberg har varit värd för Riksmöten många gånger - bland annat i 2003 och 2005.

I maj 2011 var NBS och Gustavsberg Naturistcamping värd för mötet där de europeiska naturistförbunden bland annat bestämde hur ca 55 000 Euro skulle användas för diverse europeiska evenemang. Mötet kallas EuNat eller Interfederal Meeting

2008 var det 25 år sedan NF Bergslagens Solsport fick möjligheten att arrendera Gustavsberg. Detta firades givetvis på vederbörligt sätt.

Under 2010 tecknades ett nytt avtal med Nora kommun, detta löper fram till 2024