Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2017
Ordförande, campingansvarig Sven-Erik Kilsten Mandat till årsmötet 2018

V. ordförande, markansvarig

Erwin Héden Mandat till årsmötet 2019
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret May-Eli Vretling Mandat till årsmötet 2019

Barn & ungdomsansvarig

Vakant  
Byggansvarig Peter Rosenkranz Mandat till årsmötet 2018
Fest & Arrangemangsansvarig Gro Mette Wang

Mandat till årsmötet 2018

Sekreterare Vakant

 

Adjungerade: 

Susann Kumm webbansvarig , Bergslagsaktuellt webb, Tillsammans

 

 Föreningens revisorer :Kjell Sternrot, , Karl-Gunnar Olson Suppleant: Bo Carlqvist

Valberedningen består av:Therese Ståhl (sammankallande) Alf Prestegård, Nils Tunströmmer

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 25 mars 2017 eller tidigare.