Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

ÅRSMØTE 2020

 

NY INNKALLING TIL SNFs ÅRSMØTE

På grunn av pandemien valgte styret å utsette årsmøtet som først var innkallt til lørd. 21 mars.

Den nye datoen for SNFs Årsmøte er lørd. 8 aug. på Ernst Hotel i Kr.sand kl. 18.00.

 

Påmelding senest 1. aug. av hensyn til maten - snf@naturist.no eller tel.: 469 31 771.

 

Etter Årsmøtet spanderer SNF gratis årsmøtemiddag til medlemmer med betalt medlemsavgift for 2020, og for «ikke» - medlemmer er prisen kr. 350,-. Alle betaler egen drikke.

 

NNFs årsmøte er også utsatt til 23 - 25 okt. på Gjøvik, så vi kan fremdeles få behandlet SNF - saker på årets NNF - årsmøte.